دوربین مخفی در خانه شما!

ندا داوودی : چند وقت پیش بحث قرار دادن دوربین در بعضی مکان های و اعتراض افراد به این موضوع ذهن مرا مشغول کرد. پیش خود فکر می کردم اگر روزی قرار شود داخل خانه هایمان دوربین بگذارند و به تمام اعمالمان نظارت کنند، چگونه رفتار می کنیم .

 

درست است که خداوند در تمام لحظات شاهد و ناظر بر اعمال ماست و متاسفانه ما انسان ها به سادگی فراموش می کنیم و بزرگ ترین ناظر زندگی مان را نادیده می گیریم اما منظور ما از مطرح کردن چشم های ناظر چیز دیگری است.

 

خانم و آقایی که به تازگی سقف مشترکی را برای زندگی انتخاب کردید! بدانید اگر امروز به راحتی راجع به هر موضوعی صحبت می کنید ، آنطور که دوست دارید رفتار می کنید و گاهی افراد مختلف فامیل را به زیر ذره بین نقد می برید و گاهی سیاستمدارن را به دادگاه می کشید و هر از گاهی راجع به مبانی و اعتقاداتتان بحث می کنید ،آن طور که مایلید لباس می پوشید و ...

 

با ورود فرزند به زندگی دیگر حریم خصوصی مثل گذشته وجود ندارد.فرزند ما در تمام مراحل در کنارمان و شاهد اعمالمان است.

 

روزی که تبدیل به پدر و مادر شوید ، اگر بخواهید متعهدانه عمل کنید باید بدانید چشم های معصوم و زیبای فرزندتان همچون دوربینی قوی تمام اعمال و رفتارتان را ضبط می کند و هیچ رفتار و گفتار و حرکتی از تیر رس نگاه تیز بین او مخفی نیست.

 

شما با اعمالتان به او می گویید دنیا چه جور جایی است. به او می آموزید چه رفتارهایی را در چه موقعیت هایی انجام دهد . به او عشق ورزیدن یا نفرت داشتن را یاد می دهید.

 

 

همه ی شما قصه ی پسری که پدر پیرش را در جعبه ای گذاشت تا از خانه خارج کند و سر راه بگذارد و فرزند خردسالش از او خواست جعبه را بر گرداند تا وقتی خودش پیر شد ، با او نیز چنین کند ، را شنیده اید.

 

ما حرف به حرف و کلمه به کلمه به او می آموزیم چگونه صحبت کند ولی این ظاهر قضیه است چرا که در باطن اینکه چگونه صحبت کند، راست بگوید یا دروغ ، احترام بگذارد یا با گستاخی حرف بزند و خیلی چیزهای دیگر را از رفتارهایمان به او می آموزیم.

 

اگر صدها قصه مثل چوپان دروغ‌گو را برایش بگوئیم اما در عمل شاهد دروغ گویی مان باشد ، دروغ گفتن را آموخته نه صداقت را

 

بیائیم قبل از تصمیم به آوردن نسلی از خودمان، تمرین کنیم تا مقابل دوربین دائمی در خانه هایمان درست رفتار کنیم و صفات خوب اخلاقی را تمرین کنیم و از رفتارهای ناشایست دوری کنیم و این یکی از آموزه های دینمان هم هست. اینکه تربیت فرزند قبل از به دنیا آمد او شروع می شود .

 

با خود سازی بیشتر به این امانت های الهی ایمان، عشق، صداقت، مهربانی، پذیرش، اعتماد به نفس، اقتدار، انعطاف و هر آنچه خوبی ست را بیاموزیم چون آنها و فرزندانشان ادامه ی وجود ما هستند وقتی دیگر در این دنیا اثری از ما باقی نیست.

 

کودک
رفتار
خانه
صداقت
الگو
اعمال
مهربانی
اقتدار
عشق
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه