آیا قنداق گرفتن نوزاد خطرناك است؟ اصلاً چه دلیلی دارد كه عده ای از مادران و پدران برای نوزادان خود قنداق تهیه می كنند؟ آیا بهره گیری از این قنداق ها خطر جانبی به دنبال ندارد؟

آیا قنداق گرفتن نوزاد خطرناك است؟ اصلاً چه دلیلی دارد كه عده ای از مادران و پدران برای نوزادان خود قنداق تهیه می كنند؟ آیا بهره گیری از این قنداق ها خطر جانبی به دنبال ندارد؟

سال ها بود كه قنداق كردن نوزاد را خطرناك می دانستند اما چندی است كه محققان می گویند اولاً نوزادان را باید روی پشتشان خواباند و روی شكم قراردادن نوزادان خطرناك است، ثانیاً روش و سنت قدیمی قنداق كردن (پیچیدن پارچه دور نوزاد برای محدودكردن حركات نوزاد) می تواند جلوی سندرم مرگ ناگهانی نوزاد كودك را بگیرد. در واقع قنداق کردن نوزاد باعث محدودكردن حركت او شده و هنگامی كه كودك را به پشت می خوابانیم، احتمال برگشتن روی شكم كمتر و درنتیجه احتمال وقوع سندرم مرگ ناگهانی نوزاد كم می شود.

با وجود تأكیدهای بسیار زیادی كه دراین زمینه به عمل آمده، هنوز 20 درصد مردم آمریكا معتقدند اگربچه را روی شكم بخوابانید، آروغ خواهد زد و راحت تر می خوابد. اما محققان اصرار دارند بقبولانند كه بچه هایی كه قنداق می شوند، راحت تر و بهتر می خوابند. هنوز رسم قنداق كردن بچه در كشورهایی مانند تركیه، افغانستان و آلبانی به چشم می خورد. محققان گمان می كنند كه در قنداق، نوزاد احساس امنیت می كند و از احتمال حركات ناگهانی و خطرناك او كاسته می شود.

باید این نكته بسیار مهم را مدنظر داشت كه منظور از قنداق كردن این نیست كه چنان نوزاد را در پارچه ای بپوشانیم كه هیچ حركتی در ناحیه لگن وجود نداشته باشد و یا تنفس نوزاد دچار اختلال گردد. اگر بچه را قنداق کرده باشند، طول زمان حركات چشم او كندتر می شود.
قنداق کردن با قابلیت حرکتی محدود و نه بدون حرکت می تواند در برخی اوقات مثل زمان خواب عملکرد مربوط را تسهیل کند .
در هرحال نتایج تحقیقات جدید ادله و اسناد كافی در اختیار گذاشته كه بتوان از سنت دیرینه قنداق دفاع كرد. اما بازهم تأكید می شود كه آزادی عمل و رشد نوزاد نباید دچار خدشه شود و بهتر است كه پارچه نازكی مورد استفاده قرار بگیرد چون گرمای زیاد نیز موجب سندرم مرگ ناگهانی نوزاد می شود بنابراین پارچه مورد استفاده برای قنداق نوزاد باید نازك و نرم باشد. قنداق می تواند حرکات غیر ارادی نوزاد را کاهش دهد و نوعی آرامش را برای او به وجود آورد.

هرچند که در نظر عامه مردم قنداق کردن همان روش های قدیمی را تداعی می کند که کودک را در پارچه ای سفت می پیچانند و هرگونه حرکت را از او سلب می کنند اما قنداق کردن با قابلیت حرکتی محدود و نه بدون حرکت می تواند در برخی اوقات مثل زمان خواب عملکرد مربوط را تسهیل کند . ضمن اینکه در حال حاضر هم بسیاری از مادران بدون توجه به این موضوع که قنداق کردن را تکرار می کنند ، در زمان خواب کودک خود، او را در میان ملحفه ای می پیچند تا حرکات اضافی دست و پای او را بگیرند و کودک زودتر به خواب رود.

    
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه