در مورد ساقه گیاهان چه می دانید؟

 

به گزارش سرویس کودک جام نیوز، موادی که به وسیله ریشه گیاه جذب می شوند توسط ساقه گیاه به برگ ها می رسند. ساقه هم مانند ریشه از قسمتهای تونل مانندی که همان آوندها به سمت بالا و به طرف برگ ها می روند. ساقه گیاهان دارای رشد طولی و رشد قطری است. تمام ساقه‌ها رشد طولی دارند ولی رشد قطری در همه آنها دیده نمی‌شود. رشد طولی مقدم بر رشد قطری است و در ساقه‌هایی که دارای هر دو نوع رشدند ابتدا رشد طولی را آغاز می‌کنند. به همین دلیل رشد طولی و رشد نخستین و رشد قطری را رشد پسین می‌نامند.

ساقه زیرزمینی: این ساقه‌ها اندام های ذخیره‌ای گیاه به شمار می‌روند. با استفاده از مواد ذخیره‌ای که در طی سال اول در آنها جمع می‌شود ساقه هوایی جدیدی در سال بعد رشد می‌کند.

در مورد ساقه گیاهان چه می دانید؟ - تصویر 1


این عمل چگونه انجام می گیرد؟
گیاهان آب را به مقدار زیاد از زمین جذب می کنند، به هنگام روز مقدار زیادی از این آب به صورت بخار واز طریق برگ ها دوباره به محیط باز گردانده می شود. از سویی دیگر  ریشه گیاه در طول روز به صورت مداوم مواد مورد نیاز گیاه را از زمین جذب می کند، فشار مواد جذب شده  از طرف ریشه و نیروی کششی که بر اثر تبخیر آب  از برگ گیاه ایجاد می شود، یک نیروی قوی و رو به بالایی را ایجاد می کند که بدین ترتیب مواد درون آوندها به حرکت در می آیند و به برگ ها می رسند.


ساقه بعضی از گیاهان بسیار ظریف و غنی از مواد غذایی مانند ویتامین ها است که برای بدن انسان بسیار ضروری هستند. کمبود ویتامین در بدن نه تنها موجب بیمار شدن انسان می شود بلکه حالت هایی مانند افسردگی و خستگی را ایجاد می کند. ساقه بیشتر سبزیبجات خوراکی است وانسان آنها را به صورت خام و یا پخته مصرف می کند، ساقه گیاهان چند ساله سخت و چوبی است که به آن تنه می گویند و از آنها برای ساخت وسایل منزل و یا کاغذ و مقوا می توان استفاده کرد.

 

گروه کودک جام نیوز/ 2006

 

«برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه