داستان نی نی گل و تخت خواب آهنی

 

به گزارش سرویس کودک جام نیوز، از وقتی عمو برای تولدم «نی‌نی‌گل» را خرید من شدم مادرش. نی‌نی‌گل گریه می‌کند. بغلش می‌کنم و دورتادور اتاق راه می‌روم. توی آشپزخانه می‌روم. غر می‌زنم: «مامان! نی‌نی‌گل گریه می‌کند.» مامان خم می‌شود. با دقت به چشم‌های سیاه رنگ نی‌نی‌گل نگاه می‌کند: «شاید گرسنه‌اش است.» سرم را تکان می‌دهم: «نه، گرسنه نیست.» شیشه الکی را به مامان نشان می‌دهم: «ببین، یک شیشه پر از شیر را خورده.».

 

مامان نگاهم می‌کند:« شاید زیاد شیر خورده؛ برای همین دلش درد گرفته.» می‌گویم: «نمی‌دانم. شاید هم دلش درد می‌کند.» مامان یک لیوان خالی برمی‌دارد یک قاشق را تویش تکان‌تکان می‌دهد. لیوان را می‌دهد دستم: «آب‌جوش‌نبات است. وقتی بخورد زود دلش خوب می‌شود.» نی‌نی‌گل را بلند می‌کنم. لیوان را جلوی دهانش می‌گیرم: آم آم آم....

 

صدای سرفه‌های بابا که می‌آید می‌فهمم بیدار شده. هنوز نمی‌دانم هروقت بیدار می‌شود یک عالمه سرفه می‌کند یا هروقت یک عالمه سرفه می‌کند بیدار می‌شود! در را باز می‌کنم و توی اتاق بابا می‌روم. اخم می‌کنم. بابا می‌پرسد: «چی شده دختر گلم؟ چرا ناراحتی؟» به صورت نی‌نی‌گل نگاه می‌کنم: «شیرش را خورده، آب جوش نبات خورده، اما هنوز گریه می‌کند.» بابا می‌خندد: «تو مادرش هستی. تو از همه بهتر می‌فهمی ‌نی‌نی‌گل چه‌اش شده.» سرم را پایین می‌اندازم: «نی‌نی‌گل دلش می‌خواهد روی تخت‌خواب بخوابد، مثل شما.» بابا می‌خندد: «که این‌طور؟» می‌گویم: «من بهش گفتم توی خانه ما فقط یه تخت‌تخواب هست اون هم برای شماست. چون دکتر گفته باید روی تخت مخصوص بخوابید تا دردتان کمتر شود.» بابا کمی فکر می‌کند.

 

بعد می‌گوید: «زیر تخت یک کلاه هست. آن را به من بده.» کلاه را به بابا می‌دهم. بابا عکس‌های زیادی به دیوار اتاق‌اش زده است. توی بیشتر عکس‌ها همان کلاه سبز و آهنی را روی سرش گذاشته. بابا کلاه را کنار خودش روی تخت می‌گذارد. می‌خندد: «بفرمایید، این هم یک تخت‌خواب برای نی‌نی‌گل.» نی‌نی‌گل را توی کلاه می‌گذارم. زود آرام می‌شود. چشم‌هایش را می‌بندد و می‌خوابد. با خوش‌حالی می‌گویم: «ممنون بابا.» بابا آرام می‌گوید: «هیس... نی‌نی‌گل خوابه.» آرام می‌گویم: «از این به بعد شما هم بابا‌بزرگ نی‌نی‌گل هستید. قبول؟» بابا آرام می‌گوید: «باشد، قبول!» بعد هر دو می‌خندیم. آرام و بی‌صدا.

 

افق حوزه/ 2006

 

"برای شرکت در مسابقه بزرگ نقاشی نیمه شعبان و گرفتن جوایز نفیس اینجا را کلیک کنید"

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه