داستانی جالب و خنده دار از حمام رفتن بهلول

 

به گزارش سرویس کودک جام نیوز، روزی بهلول به حمام رفت، ولی خدمه حمام به او بی‌اعتنایی کردند و آن‌طور که دلخواه بهلول بود او را کیسه نکشیدند. با این‌حال وقت خروج از حمام، بهلول 10دینار را که همراه داشت به صاحب حمام بخشید و کارگران حمام چون این بذل و بخشش را دیدند، همگی پشیمان شدند که چرا نسبت به او بی‌اعتنایی کردند.

داستانی جالب و خنده دار از حمام رفتن بهلول - تصویر 1داستانی جالب و خنده دار از حمام رفتن بهلول - تصویر 2داستانی جالب و خنده دار از حمام رفتن بهلول - تصویر 3داستانی جالب و خنده دار از حمام رفتن بهلول - تصویر 4

بهلول هفته دیگر دوباره به حمام رفت، ولی این‌دفعه تمام کارگران با کمال احترام او را شستند و مواظب انجام‌شدن دقیق کارها بودند؛ ولی با این‌همه سعی و کوشش کارگران، موقع خروج از حمام، بهلول فقط یک دینار به آن‌ها داد. کارگران و صاحب حمام ناراحت شدند و از علت بخشش بی‌جهت هفته قبل و رفتار امروز بهلول پرسیدند. بهلول گفت: مزد امروز حمام را هفته قبل که حمام آمده بودم پرداختم و مزد آن روز حمام را امروز می‌پردازم تا شماها ادب و رعایت حال مشتری‌های خود را بنمایید!

 

افق حوزه/ 2006

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه