خرس قطبی چپ دست است+عکس

سرویس کودک جام نیوز،

 

آيا ميدانستيد که: در مجسمه هايي که براي يادبود سربازها ميسازند:


اگر 2 پاي اسب بالا باشد آن سرباز در ميدان جنگ کشته شده.
اگر 1 پاي اسب بالا باشد سرباز بر اثر جراحات ناشي از جنگ مرده.
اگر 4 پاي اسب روي زمين باشد آن سرباز به مرگ طبيعي مرده

خرس قطبی چپ دست است+عکس - تصویر 1
 


آياميدانستيد که: مهاجرين انگليسي در استراليا با حيوان عجيبي روبرو شدند که بسيار بالا و دور مي پريده. هنگاميکه از بوميان در مورد اين حيوان با حرکات بدن پرسيده اند آنها در جواب گفته اند:
Kan Ghu Ru
که در زبان انگليسي به Kangaroo تبديل شده است.
در حقيقت منظور بوميان اين بوده که "ما منظور شما را نمي فهميم".

خرس قطبی چپ دست است+عکس - تصویر 2
 


آيا ميدانستيد که: در زمان جنگهاي باستاني هنگامي که سپاهيان بدون تلفات از جنگ بر ميگشته اند پلاکاردي حمل ميکردند که روي آن نوشته بود:
( تعداد تلفات 0)
( 0 Killed )
ريشه OK از اين اصطلاح است.

خرس قطبی چپ دست است+عکس - تصویر 3
 


آيا ميدانستيد که: ماهيچه هاي قلب انسان قادرند خون را به ارتفاع 10 متر به هوا پرتاب کنند؟

خرس قطبی چپ دست است+عکس - تصویر 4
 آيا ميدانستيد که: قويترين ماهيچه بدن، ماهيچه زبان است؟

خرس قطبی چپ دست است+عکس - تصویر 5
 


آيا ميدانستيد که: طبق آمار افراد از عنکبوت بيش از مرگ مي ترسند؟

خرس قطبی چپ دست است+عکس - تصویر 6
 


آيا ميدانستيد که:  خرسهاي قطبي چپ دست هستند؟

خرس قطبی چپ دست است+عکس - تصویر 7
 


آيا ميدانستيد که: سوسمارها نميتوانند زبانشان را بيرون بياورند؟

خرس قطبی چپ دست است+عکس - تصویر 8

 

 

شفاف / 2018

 

«برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه