یک پژوهش جدید هشدار داد جدا کردن فوری نوزاد به خصوص نوزاد نارس به محض تولد از مادرش باعث بروز استرس روانی و اضطراب نوزاد می شود.


یک پژوهش جدید هشدار داد جدا کردن فوری نوزاد به خصوص نوزاد نارس به محض تولد از مادرش باعث بروز استرس روانی و اضطراب نوزاد می شود.

پژوهشگران دانشگاه کیپ تاون دریافتند که جدا کردن نوزاد در بیمارستان از مادرش به هنگام تولد برای نگهداری در گهواره باعث استرس روانی نوزاد می شود و فعالیت اداری او را به میزان ۱۷۶درصد افزایش داده و از خواب آرام او به میزان ۸۶ درصد نسبت به نوزادانی که در آغوش مادرانشان می خوابند؛ می کاهد.

بر پایه این گزارش، قرار دادن نوزادان بعد از تولد در تختی جداگانه برای استراحت امری رایج و معمولی در بیمارستانها است و نوزادان نارس نیز در دستگاه "انکوباتور" برای تکمیل دوره رشد نگهداری می شوند و تاکنون تاثیر روانی این کار بر نوزادان شناخته شده نبود.

پژوهشگران میانگین تغییر ضربان قلب تعدادی از نوزادان دو روزه را برای مدت یک ساعت در جریان خوابیدن آنها در آغوش مادرانشان و تعداد دیگری را در جدا از مادرانشان مقایسه کردند.

در این پژوه�� روشن شد که فعالیت غیرارادی نوزادان جدا شده از مادرانشان نسبت به نوزادان خوابیده در آغوش مادرشان به میزان ۱۷۶ درصد بیشتر و خواب آرام آنها ۸۶ درصد کمتر بود.

باراک مورگان، مسئول این پژوهش گفت: نتایج تحقیق ما اولین گام در مسیر درک دقیق علت رفتار بهتر کودکان وقتی در آغوش مادرانشان هستند؛ نسبت به قرار دادن آنها در گهواره است.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه