تنها حیوانی که تارهای صوتی ندارد!!


به گزارش سرویس کودک جام نیوز، آیا میدانستی که در شیلی منطقه ی صحرایی وجود دارد که هزاران سال است در آن باران نباریده است؟
آیا میدانستی که هر 50 ثانیه یک نفر در دنیا به بیماری ایدز مبتلا میشود؟
آیا میدانستی که وزن اسکلت انسان بالغ بر سیزده تا پانزده کیلوگرم است؟
آیا میدانستی که خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می ایستد حدود سه متر است؟

تنها حیوانی که تارهای صوتی ندارد!! - تصویر 1


آیا میدانستی که زرافه میتواند با زبانش گوشهایش را تمیز کند ؟
آیا میدانستی که زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمیتواند هیچ صدایی از خود در آورد؟
آیا میدانستی که هر عنکبوت تار ویژه خود را دارد و هیچگاه تارهای آنها به هم شبیه نیستند؟
آیا میدانستی که طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب دست خود اوست؟
آیا میدانستی که سریع ترین عضله بدن انسان زبان است؟

تنها حیوانی که تارهای صوتی ندارد!! - تصویر 2


آیا میدانستی که بدن انسان پنجاه هزار کیلومتر رشته عصبی دارد؟
آیا میدانستی که در برج ایفل دو میلیون و نیم پیچ به کار رفته است؟
آیا میدانستی که طول رگهای بدن انسان پانصد و شصت هزار کیلومتر است؟
آیا میدانستی که هشت پا با وجود داشتن بدنی بزرگ میتواند از سوراخی به قطر پنج سانتیمتر عبور کند؟

 

یک دوست/ 2006

 

«برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه