اين محققين 548 دانش آموز را از 4 مدرسه مختلف در ماساچوست مورد تحقيق و مطالعه قرار دادند. در اين طرح تحقيقاتي كه 19 ماه طول كشيد، تمام بچه ها در ابتداي پژوهش 12 ساله بودند و در پايان پا به 13 سالگي گذاشته بودند.

بنا به گفته يكي از پژوهشگران دانشكده پزشكي هاروارد؛ تماشاي تلويزيون با كاهش شديد مصرف ميوه و سبزي رابطه مستقيم دارد. 
اين محققين 548 دانش آموز را از 4 مدرسه مختلف در ماساچوست مورد تحقيق و مطالعه قرار دادند. در اين طرح تحقيقاتي كه 19 ماه طول كشيد، تمام بچه ها در ابتداي پژوهش 12 ساله بودند و در پايان پا به 13 سالگي گذاشته بودند. 
موضوع تحقيق اين بود كه آن كودكان چند ساعت را در روز صرف تماشاي تلويزيون مي كنند و چقدر از وقتشان به خوردن ميوه و سبزيها مي گذرد.
ابتداي تحقيق، كودكان به طور متوسط 3 ساعت در روز تلويزيون تماشا مي كردند و همان زمان، به جاي اين كه در روز 5 وعده ميوه و سبزي بخورند، حدود 4 وعده مي خوردند كه البته اين ميزان به مرور تا 8 درصد كاهش يافت و با افزايش زمان تماشاي تلويزيون مصرف ميوه و سبزي ها هم كمتر مي شد. 
محققان بيان داشتند: وقتي زمان تماشاي تلويزيون را از 3 ساعت، به يك ساعت كاهش داديم، بچه ها باز هم 2وعده كمتر از آنهايي كه اصلاً تلويزيون نگاه نمي كردند، ميوه و سبزي خوردند. نتيجه تحقيق بيان كرد؛ غذاهايي كه در پيامهاي بازرگاني تلويزيون تبليغ مي شوند، جاي ميوه و سبزيهاي مورد نياز كودكان را مي گيرند. بچه ها با ديدن غذاهاي حاضر و آماده كه راحت تر خورده مي شوند، به خوردن ميوه و سبزي رغبت نشان نمي دهند. طبيعي است، خوردن چيپس و پفك و تنقلات، بسيار راحت تر از خوردن ميوه و سبزيها است. در تلويزيون انواع خوردني ها، بخصوص خوردني هاي چرب و مضر تبليغ مي شوند و جاي ميوه ها و سبزيهاي مقوي در تبليغات بازرگاني خالي است.
اليس استالبرگ، متخصص تغذيه معتقد است ؛ اگر چه نتايج اين تحقيق جالب است، اماغيرمنتظره و عجيب نيست. تحقيقات ديگري هم موجود است كه نشان مي دهد تماشاي تلويزيون با چاقي مفرط كودكان رابطه مستقيم دارد. بچه ها هنگام تماشاي تلويزيون بيشتر چيپس، پفك و تنقلات مصرف مي كنند و به ا��ن ترتيب، چربي فراواني جذب بدنشان مي شود و تاثيرات منفي تماشاي تلويزيون به اوج مي رسد.
راهكار چيست؟
پژوهشگران به آگاه كردن والدين اشاره مي كنند. اگر والدين بدانند چرا و چگونه تماشاي تلويزيون به سوء تغذيه و چاقي كودكان منجر مي شود، بچه ها را به خوردن ميوه و سبزي بيشتر تشويق مي كنند. آنها مي توانند براي بچه ها سرگرمي هاي ديگري مانند كتاب خواندن نيز فراهم كنند، تا توجهشان كمتر به تلويزيون جلب شود.
هنگام ديدن بعضي برنامه هاي تلويزيوني مثل پيامهاي بازرگاني و تبليغات خوراكي نيز به كودكانشان يادآور شوند كه براي قوي و زيبا شدن، بايد ميوه و سبزي بخورند كه بسيار خوشمزه تر از پفك و چيپس است

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه