تعداد کمی از افراد می تونن این تست رو حل کنن شما چی؟

 

به گزارش سرویس کودک جام نیوز، به شکل زیر نگاه کنید. آیا می توانید با توجه به منطق موجود در شکل، گزینه بعدی را تعیین کنید؟

 

تعداد کمی از افراد می تونن این تست رو حل کنن شما چی؟ - تصویر 1
جواب تست

تعداد کمی از افراد می تونن این تست رو حل کنن شما چی؟ - تصویر 2

گزینه 5

 

الگوی زیر قابل مشاهده است:

2 واحد چرخش (ساعت گرد)

1 واحد چرخش (ساعت گرد)

3 واحد چرخش (ساعت گرد)

1 واحد چرخش (ساعت گرد)

طبق این الگو، 4 واحد چرخش (ساعت گرد) قابل پیش بینی است.

 

آی هوش/ 2006

 

«برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه