بچه ها تا حالا رفتین دنبال نخود سیاه؟

 

به گزارش سرویس کودک جام نیوز، هر وقت که می خواهند کسی از ماجرایی آگاه نشود و او را به بهانه ای بیرون فرستند و یا به قول علامه دهخدا پی کاری فرستادن که کمی طول کشداز باب مثال می گویند: فلانی را به دنبال نخود سیاه فرستادیم یعنی جایی رفت به این زودی ها باز نمی گردد داستان ضرب المثل نخود سیاه اکنون ببینیم نخود سیاه چیست و چه نقشی دارد که به صورت ضرب المثل درآمده است.

بچه ها تا حالا رفتین دنبال نخود سیاه؟ - تصویر 1

به طوری که می دانیم نخود از دانه های نباتی است که چند نوع از آن در ایران و بهترین آنها در قزوین به عمل می آیدانواع و اقسام نخودهایی که در ایران به عمل می آید همه به همان صورتی که درو می شوند مورد استفاده قرار می گیرند یعنی چیزی از آنها کم و کسر نمی شود و تغییر قیافه هم نمی دهند.

بچه ها تا حالا رفتین دنبال نخود سیاه؟ - تصویر 2

مگر نخود سیاه که چون به عمل آمد آن را در داخل ظرف آب می ریزن تا خیس بخوردو به صورت لپه دربیاید و چاشنی خوراک و خورشت شودداستان ضرب المثل نخود سیاه مقصود این است که در هیچ دکان بقالی و سوپر و فروشگاه نخود سیاه پیدا نمی شود و هیچ کس دنبال نخود سیاه نمی رودزیرا نخود سیاه به خودی خود قابل استفاده نیست.

بچه ها تا حالا رفتین دنبال نخود سیاه؟ - تصویر 3

مگر آنکه به شکل و صورت لپه دربیاید و آن گاه مورد بهره برداری واقع شود فکر می کنم با تمهید مقدمۀ بالا ادای مطلب شده باشدکه اگر کسی را به دنبال نخود سیاه بفرستنددر واقع به دنبال چیزی فرستادند که در هیچ دکان و فروشگاهی پیدا نمی شود.

 

نمکستان/ 2006

 

«برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه