بچه را چه عواملی دروغگو می ‌کند؟

حوزه‌نت: چه قدر مادرها هنگامی كه می خواهند از منزل خارج شوند برای این كه زود داد و فریاد و گریه ی كودكی را كه به بیرون رفتن آن ها اعتراض دارد، خاموش كنند به او وعده می دهند كه می خواهم برایت اسباب بازی بخرم، اما كودك پس از ساعت ها انتظار سوزان و پرهیجان، مادر خود را در بازگشت دست خالی می یابد؛ چه بسا از مادرها هنگامی كه می خواهند داروی تلخی را بخورد كودك بدهند به او اطمینان می دهند كه این دارو شیرین است. و از این نمونه ها آن قدر زیاد است كه متأسفانه می توان صحایف طولانی را صرف این بحث كرد؛ آن قدر ما به این طفلك ها دروغ می گوییم كه هزاران مثال می توان در این باره یاد كرد.

اتومبیل آماده است، و پدری می خواهد از ییلاق به شهر برود. در لحظه ای كه می خواهد سوار شود پسر كوچولویش به سوی او می دود و خواهش می كند او را هم به شهر ببرد، اصرار می كند، التماس می كند و چون این كودك هرگز نیاموخته است كه «نه» را به عنوان یك جواب منفی قطعی و تغییر ناپذیر تلقی كند، دست از سماجت بر نمی دارد و پدر كه احساس می كند منصرف كردن او كار آسانی نیست، به سرعت تمهیدی به كار می برد. جان من! اين طور كه نمي تواني به شهر بيايى، برو لباست را عوض كن و بیا. طفلك با اعتماد طبیعی كه به پدرش دارد، می دود تا لباس هایش را عوض كند، اما همین كه باز می گردد در انتهای جاده جز گرد و غباری كه اتومبیل پشت سر گزارده، چیز دیگری نمی بیند، كودك به این صحنه نگاه می كند، از جا در می رود، بی طاقت می شود، فریاد می زند: تو دروغگويى، دروغگو. او راست می گوید، پدرش دروغگو است و خیلی شانس هست كه این طفلك هم به نوبه خود دروغگو بار آید.

فریب دادن كودك
در تمام كشورهای غربی و شرقی امروز جهان مانند ادوار گذشته، پدران و مادران بسیاری هستند كه به تربیت صحیح فرزندان خویش توجه ندارند، دانسته، یا ندانسته آنان را به خلقیات ناپسند آلوده می كنند، پدران و مادرانی كه دروغ می گویند، عهدشكنی می كنند، كودكان را فریب می دهند، به وعده های خود وفا نمی كنند، با اعمال زشت خویش به آن ها نادرستی می آموزند و از این راه به فرزندان و خانواده و اجتماع ستم غیر قابل جبران می نمایند.

مغز كودك مانند فيلم عكاسى، از تمام اقوال و اعمال پدر و مادر و اطرافیان خود، عكسبرداری می كند، مشهودات و مسموعات دوران كودكی برنامه ی زندگانی فردای او خواهد بود. عهدشكنی با كودك علاوه بر تمام مفاسد، دارای اثر سوء تربیت است، خلف وعده طفل را متجرّی و پیمان شكن بار می آورد و او را به راه دروغ و فریب كاری سوق می دهد، به همین جهت در روا��ات اسلامی تأكید شده است؛ كه به وعده ی خود به كودكان حتماً وفا كنید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه