به دنیای شادی و خنده خوش اومدین

 

به گزارش سرویس کودک جام نیوز، پرویز: چه خط قشنگی داری!

هوشنگ: کاش من هم می توانستم یک چنین تعریفی از تو بکنم.

پرویز: تو هم، اگر مثل من، دروغ می گفتی، می توانستی.

 به دنیای شادی و خنده خوش اومدین - تصویر 1

جمله سازی

معلم : امیر جان ، با حمید یک جمله بساز.

امیر : شما چقدر شبیه همید!

 به دنیای شادی و خنده خوش اومدین - تصویر 2

آخر فیلم

اولی: فیلم دیشب را تا آخر دیدی؟

دومی: بله

اولی: من خوابم برد. آخرش چی شد؟

دومی: هیچی، فیلم تمام شد.

 به دنیای شادی و خنده خوش اومدین - تصویر 3

خیلی نمی شه

معلم: یک یکی می شه چند تا؟

شاگرد: فکر نمی کنم خیلی بشه!!

 

گروه کودک جام نیوز/ 2006

 

«برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه