بهترین افراد. امام علی (علیه السلام) فرمودند: مسلمان سه دوست دارد. 1-دوستی که در زندگی و حتی در زمان مرگ و بعد مرگ با او است که آن عمل فرد است. 2-دوستی که در زندگی با اوست که آن مال وثروت دنیوی فرد است. 3- دوستی که تا سر قبر با اوست که آن فرزند فرد است. امام علی(علیه السلام) فرمودند:. از همنشینی با کسی که این ویژگی هارا دارد هیچ بهره ای نمی برید:. کسی که در صحبت کردن دروغ می گوید و اگر تو سخن بگویی باور ندارد و تصور می کند که دروغ می گویی. کسی که اگر او را امین خود بدانی به تو خیانت کند و اگ ...

بهترین افراد

امام علی (ع)

 امام علی (علیه السلام) فرمودند: مسلمان سه دوست دارد.

 1-دوستی که در زندگی و حتی در زمان مرگ و بعد مرگ با او است که آن عمل فرد است.

 2-دوستی که در زندگی با اوست که آن مال وثروت دنیوی فرد است.

3- دوستی که تا سر قبر با اوست که آن فرزند فرد است.

امام علی(علیه السلام) فرمودند:

 از همنشینی با کسی که این ویژگی هارا دارد هیچ بهره ای نمی برید:

 کسی که در صحبت کردن دروغ می گوید و اگر تو سخن بگویی باور ندارد و تصور می کند که دروغ می گویی.

 کسی که اگر او را امین خود بدانی به تو خیانت کند و اگر امینش باشی تو را به خیانت متهم کند.

کسی که اگر به او چیزی را ببخشی نا سپاس باشد و اگر به تو ببخشد منت بگذارد.

 پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند:

می خواهید به شما بگویم که بهترین افراد در بین شما چه کسی است؟

یاران عرض کردند بله یا رسول الله ایشان فرمودند:

بهترین شما خوش اخلاق ترین فرد است.

او نرم خوی و بی آزاراست و دیگران رادوست دارد و به دیگران محبت می کند و محبت دیگران را می پذیرد.

 بهترین افراد - تصویر 2

koodak@tebyan.com

گردآوری: مینوخرازی_ تنظیم: فهیمه امرالله 

شبکه کودک و نوجوان تبیان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه