بهار. بهار یواش یواش میاد. صدای کفش پاش میاد. سرما دیگه بار سفر را بسته. منتظر فصل بهار نشسته. بهار میاد رو شاخه ها. برگ و شکوفه می ذاره. میون دشت، تو باغچه ها. گل های خوشبو می کاره. ابرا میان به آسمون. نم نم بارون می باره. ما هم باید پنجره را وا کنیم. بهار زیبا را تماشا کنیم. تو دل هامون بذر امید بکاریم. بگردیم و شادی را پیدا کنیم. koodak@tebyan. com تنظیم: فهیمه امرالله شبکه کودک و نوجوان تبیان.

بهار 

بهار

بهار یواش یواش میاد

 صدای کفش پاش میاد

بهار

سرما دیگه بار سفر را بسته

منتظر فصل بهار نشسته

 

بهار میاد رو شاخه ها

برگ و شکوفه می ذاره

بهار

میون دشت، تو باغچه ها

 گل های خوشبو می کاره

 

ابرا میان به آسمون

نم نم بارون می باره

بهار

ما هم باید پنجره را وا کنیم

بهار زیبا را تماشا کنیم

 

تو دل هامون بذر امید بکاریم

 بگردیم و شادی را پیدا کنیم

بهار
 بهار - تصویر 6

 koodak@tebyan.com

تنظیم: فهیمه امرالله

شبکه کودک و نوجوان تبیان 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه