با خوندن اینا از خنده منفجر میشین


 

به گزارش سرویس کودک جام نیوز، روزی روباهی می رود پیش کلاغی و می گوید: به به. عجب دمی، عجب پایی!!

کلاغ با خونسردی می گوید: کجای کاری بابا! من خودم دوم راهنمایی ام.

با خوندن اینا از خنده منفجر میشین - تصویر 1با خوندن اینا از خنده منفجر میشین - تصویر 2با خوندن اینا از خنده منفجر میشین - تصویر 3

از یک نفر می پرسند: «چند تا بچه داری؟

چهار تا از انگشتانش را نشان می دهد می گوید: «سه تا»

همه تعجب می کنند و می گویند: «اینها که چهار تاست»

او انگشت کوچکش را نشان می دهد و می گوید: «این بچه همسایه مان است،ولی همیشه خانه ماست»

با خوندن اینا از خنده منفجر میشین - تصویر 4با خوندن اینا از خنده منفجر میشین - تصویر 5با خوندن اینا از خنده منفجر میشین - تصویر 6

پسری که تا به حال جنگل ندیده بود، با دوستش به جنگل رفت

دوستش به او گفت : اینجا جنگل است

پسر جنگل ندیده گفت : این درخت ها نمی گذارند جنگل را ببینم

با خوندن اینا از خنده منفجر میشین - تصویر 7با خوندن اینا از خنده منفجر میشین - تصویر 8با خوندن اینا از خنده منفجر میشین - تصویر 9

یک نفر سوار آسانسور می شود، می بیند نوشته اند: ظرفیت :12 نفر

با خودش می گوید :عجب! حالا 11 نفر دیگر را از کجا بیاورم؟

 

بیتوته/ 2006

 

«برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه