با باز کردن یک جعبه معمای امروز را حل کنید

 

به گزارش سرویس کودک جام نیوز، فرهاد سه جعبه شکلات دارد که روی هر کدام برچسبی قرار دارد که نمایانگر نوع شکلات های درون جعبه است:
جعبه اول: شکلات کاکائویی
جعبه دوم: شکلات شیری
جعبه سوم: شکلات کاکائویی و شکلات شیری

ولی نکته اینجاست که همه برچسب ها به اشتباه بر روی جعبه ها قرار گرفته است. آیا می توان با باز کردن تنها یک جعبه، نوع دقیق شکلات های هر جعبه را مشخص نمود؟

پاسخ تست هوش 'جعبه شکلات'

با باز کردن یک جعبه معمای امروز را حل کنید - تصویر 1

با باز کردن یک جعبه معمای امروز را حل کنید - تصویر 2

با باز کردن یک جعبه معمای امروز را حل کنید - تصویر 3

با باز کردن یک جعبه معمای امروز را حل کنید - تصویر 4


می دانیم که قطعا برچسب تمامی جعبه ها، اشتباه هستند. با باز کردن جعبه سوم، دو حالت اتفاق می افتد: یا همه آنها کاکائویی هستند یا همگی شیری. اگر جعبه محتوی شکلات های کاکائویی باشد، بنابر این جعبه اول شکلات های شیری و جعبه دوم از هر دو نوع شکلات خواهد داشت.

و اگر جعبه سوم محتوی شکلات های شیری باشد، نتیجه می گیریم جعبه دوم شکلات های کاکائویی و جعبه اول از هر دونوع شکلات تشکیل شده است.

 

آی هوش/ 2006

 

«برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه