با این تست هوش معولم میشه چقد زرنگین

 

به گزارش سرویس کودک جام نیوز، معادله ای داریم که احتیاج به درج علامت های جمع و تفریق دارد....

9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 100

 

معادله ناتمام زیر را در نظر بگیرید:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 100
یکی از راههایی که می توان آن را تکمیل نمود، استفاده از علامت های جمع و منها بصورت زیر است:
1 + 2 + 3 – 4 + 5 + 6 + 78 + 9 = 100
همانطور که مشاهده می کنید، می توانید بین دو عدد (در اینجا 7 و 8) از هیچ علامتی استفاده نکنید.

آیا می توانید تنها از 3 علامت (متشکل از علامت های جمع یا منها) برای برقرار نمودن این معادله استفاده نمایید؟

 


پاسخ معما:

 


پاسخ معمای ریاضی '9 8 7 6 5 4 3 2 1 = 100'
123 – 45 – 67 + 89 = 100

آی هوش/ 2006

 

«برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه