این تست هوش رو فقط باهوشا بلدن


به شکل پایین توجه کنید، با توجه به اعداد داده شده، عدد مناسب را بیابید...

 


این تست هوش رو فقط باهوشا بلدن - تصویر 1

 

پاسخ تست هوش:

این تست هوش رو فقط باهوشا بلدن - تصویر 2این تست هوش رو فقط باهوشا بلدن - تصویر 3این تست هوش رو فقط باهوشا بلدن - تصویر 4این تست هوش رو فقط باهوشا بلدن - تصویر 5

این تست هوش رو فقط باهوشا بلدن - تصویر 6

این تست هوش رو فقط باهوشا بلدن - تصویر 7

این تست هوش رو فقط باهوشا بلدن - تصویر 8

عدد 6.
مجموع هر سطر و ستون، برابر 15 است.

 

آی هوش/ 2006

 

"برای شرکت در مسابقه بزرگ نقاشی نیمه شعبان و گرفتن جوایز نفیس اینجا را کلیک کنید"

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه