ایستگاه خنده

 

سرویس کودک جام نیوز،

 

معلم: سعید! دو تا حیوان دوزیست نام ببر.
سعید: قورباغه و برادرش.

ایستگاه خنده - تصویر 1


معلم از دانش آموزان خواست که انشاء درباره یک مسابقه فوتبال بنویسند. همه مشغول نوشتن شدند جز یک نفر، معلم از او پرسید: تو چرا نمی نویسی؟
دانش آموز جواب داد: نوشته ام!
معلم دفتر او را گرفت و نگاه کرد. نوشته بود: به علت بارندگی فوتبال برگزار نخواهد شد!

ایستگاه خنده - تصویر 2


پدر: چرا تکالیف مدرسه ات رو نمی نویسی؟
پسر: جون معلممون گفته، اگه می خوای باز هم بدخط بنویسی، اصلا ننویس.

ایستگاه خنده - تصویر 3


اولی: از دعوای دیروز چیزی به گوشت رسیده؟
دومی: آره ... یه سیلی محکم.

ایستگاه خنده - تصویر 4


اولی: از ماشین جدیدت راضی هستی؟
دومی: خودم نه، اما مکانیکم خیلی راضیه.

ایستگاه خنده - تصویر 5


مشتری: من با این غذای شما سیر نشدم، خیلی کم بود. به نظرتون چی برام بیارین سیر می شم؟
پیشخدمت: فکر کنم اگه صورت حساب رو براتون بیارم به اندازه ی کافی اشتهاتون کور بشه!
 

 

2016/تبیان

 

«برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه