زندگی ماشینی باعث شده تا زوج‌ها به داشتن تنها یك فرزند در زندگی خودبسنده كنند.

زندگی ماشینی باعث شده تا زوج‌ها به داشتن تنها یك فرزند در زندگی خودبسنده كنند. این در حالی است كه والدین تك فرزند همواره احساس گناه می‌كنند چون بر این باورند كه تنها فرزند آنها در طول زندگی خود احساستنهایی  خواهد كرد و به اصطلاح لوس خواهد شد.

اما آیا خانواده‌های تك فرزند واقعا دچار مشكل خواهند شد و اگر پاسخمثبت است چگونه می‌توان این مشكلات را حل كرد. نظر برجسته‌ترین روانشناسان را در این رابطه مرور می‌كنیم.

1) تنهایی: تنهایی برای یك كودك هم خوب است و هم بد. خوب از این جهت كهوالدین مجبور نیستند محبت و توجه خود را میان فرزندانشان تقسیم كنند و بد به این دلیل كه كودك در برقراری ارتباط با دیگران دچار مشكل می‌شودو  ممكن است حسود شود.

چه باید كرد؟ فرصت‌های زیادی برای كودك خود(در سنین قبل از دبستان) بوجود بیاورید تا با بچه‌های همسن ارتباط داشته باشد. دعوت از دوستانی كه كودك دارند و یا فرستادن بچه به مهدكودك بهترین راه حل است. همچنینپس از اینكه فرزند شما وارد مدرسه شد ارتباط او با همسن و سالهایش راهمواره حفظ كنید.

مثلا با بچه‌های همسایه ارتباط داشته باشد و یا او را در كلاسهای مختلف ثبت‌نام كنید. سعی كنید با بستگان و خانواده‌هایی رفت و آمد داشتهباشید كه فرزند همسن فرزند شما دارند.

2)رشد سریع: تك فرزند به دلیل زندگی در یك محیط بزرگسال از لحاظ روحی و روانی بسیار سریعتر رشد می‌كند و دنیا را از دید بزرگسالان می‌بیند.

چه باید كرد؟ شما و همسرتان باید كمتر به فرزندتان به عنوان تنها همدم خود وابستگی داشته باشید. والدین باید همیشه والدین فرزندشان بمانند نههمدم او.

3)توقعات بالا: علت تك فرزندی بسیاری از خانواده‌ها تجمع تمام امكانات رفاهی برای تنها فرزند خانواده‌ است. با وجود اینكه تجمیع امكانات براییك بچه احتمال موفقیت وی را بسیار بالا می‌برد اما به موازات آن ممكناست توقعات والدین از فرزند خود را نیز افزایش بدهد.

همین موضوع باعث خواهد شد تا فرزند برای موفق شدن و انجام كارهای بزرگزیر فشارهای روحی و روانی له شود. چه باید كرد؟ كوچكترین كارهای فرزند خود را زیر ذره بین قرار ندهید.

اجازه بدهید كه وی حریم خصوصی و هویت مستقل برای خود داشته باشد. او باید احساس كند كه شما به خاطر همان چیزی كه هست دوستش دارید و توقعاتغیر معمول از وی ندارید.

در فواصل زمانی مشخص با معلمان وی مشورت كنید. آنها می‌دانند كهتوانایی‌های فرزند شما تا چه حدی است. در صورت آگاهی از این توانایی‌ها دیگر انتظارات غیر معقول از آنها نخواهید داشت.

4) سرخوردگی: با توجه به اینكه تك فرزند، كانون تمام توجهات و محبت‌هایوالدین در طول زندگی است به همین دلیل تا زمان ورود به دنیای خارج از خانه همه چیز را بر وفق مراد می‌بیند. اما به محض ورود به این دنیایجدید دچار سرخوردگی می‌شود چون همه چیز دیگر بر وفق مراد او نخواهد بود.

چه باید كرد؟ به فرزند خود بیاموزید كه ممكن است در زندگی با ناكامی ‌و مسائل زیادی مواجه شود كه بر وفق مرادش نیستند. اما از همه مهمتردرخواست‌های فرزند خود را به سرعت اجرا نكنید. به او یاد بدهید كه باید برای رسیدن به هدفش تحمل داشته باشد و صبر كند چون دنیای خارج از خانههم اینگونه است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه