اګه این ساعت روبه دونیم تقسیم کنی با هوش ترینی

 

 

به گزارش سرویس کودک جام نیوز، چگونه مي توان دو خط مستقيم روي صفحه اين ساعت کشيد که آن را به سه قسمت تقسيم کند، طوري که مجموع اعداد هر قسمت با هم مساوي باشند؟

 

اګه این ساعت روبه دونیم تقسیم کنی با هوش ترینی - تصویر 1

 

اګه این ساعت روبه دونیم تقسیم کنی با هوش ترینی - تصویر 2

اګه این ساعت روبه دونیم تقسیم کنی با هوش ترینی - تصویر 3

اګه این ساعت روبه دونیم تقسیم کنی با هوش ترینی - تصویر 4

اګه این ساعت روبه دونیم تقسیم کنی با هوش ترینی - تصویر 5

اګه این ساعت روبه دونیم تقسیم کنی با هوش ترینی - تصویر 6

اګه این ساعت روبه دونیم تقسیم کنی با هوش ترینی - تصویر 7

اګه این ساعت روبه دونیم تقسیم کنی با هوش ترینی - تصویر 8

اګه این ساعت روبه دونیم تقسیم کنی با هوش ترینی - تصویر 9

اګه این ساعت روبه دونیم تقسیم کنی با هوش ترینی - تصویر 10


جواب معماي تقسيم ساعت:

دو خط مستقيم به شکل زير در صفحه ساعت رسم مي کنيم ...
اگر دقت کنيد مجموع اعداد در هر قسمت مساوي است با عدد 26 بيست و شش

 

اګه این ساعت روبه دونیم تقسیم کنی با هوش ترینی - تصویر 11

 

 

ایران مطلب/ 20006

 

«برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه