امام حسن (ع) عاشق بچه ها بود

 

سرویس کودک جام نیوز، امام حسن (ع) عاشق بچه ها بود - تصویر 1

امام حسن (ع) عاشق بچه ها بود - تصویر 2

    پسر شیر خدا

    امام دوم ماست

امام حسن (ع) عاشق بچه ها بود - تصویر 3امام حسن (ع) عاشق بچه ها بود - تصویر 4امام حسن (ع) عاشق بچه ها بود - تصویر 5امام حسن (ع) عاشق بچه ها بود - تصویر 6

    اسم قشنگ آقا

    امام حسن مجتبی است

امام حسن (ع) عاشق بچه ها بود - تصویر 7امام حسن (ع) عاشق بچه ها بود - تصویر 8امام حسن (ع) عاشق بچه ها بود - تصویر 9امام حسن (ع) عاشق بچه ها بود - تصویر 10

    امام حسن عاشق بچه ها بود

    کریم و بخشنده و مهربون بود

 

منبع: قرآن آموزی با بازی و رنگ آمیزی

گروه کودک جام نیوز/ 2006

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه