ایسنا: ورزش کردن باعث می‌شود که هیپوکامپوس مغز کودکان بزرگ‌تر شود، به این ترتیب کارایی مغزی کودکان بالا می‌رود و حافظه و استدلال آن‌ها پیشرفت می‌کند. محققان دریافتند که بین فعالیت فیزیکی و رشد مغزی کودکان 9 تا 10 ساله ارتباط وجود دارد، کسانی که در این سن شرایط بدنی بهتری دارند، هیپوکامپوس بزرگ‌تری دارند و حافظه آن‌ها از افراد دیگر بیشتر است. مطالعات جدید از تصویربرداری برای اندازه‌گیری کارایی مغز 49 کودک استفاده کردند. چارلز هیلمن، استاد فیزیولوژی دانشگاه ایلی‌نویز می‌گوید: این اولین تحقیق ...

ایسنا: ورزش کردن باعث می‌شود که هیپوکامپوس مغز کودکان بزرگ‌تر شود، به این ترتیب کارایی مغزی کودکان بالا می‌رود و حافظه و استدلال آن‌ها پیشرفت می‌کند.

 

محققان دریافتند که بین فعالیت فیزیکی و رشد مغزی کودکان 9 تا 10 ساله ارتباط وجود دارد، کسانی که در این سن شرایط بدنی بهتری دارند، هیپوکامپوس بزرگ‌تری دارند و حافظه آن‌ها از افراد دیگر بیشتر است.

 

مطالعات جدید از تصویربرداری برای اندازه‌گیری کارایی مغز 49 کودک استفاده کردند. چارلز هیلمن، استاد فیزیولوژی دانشگاه ایلی‌نویز می‌گوید: این اولین تحقیقی است که با کمک MRI به مقایسه کارایی‌ها و تفاوت‌های مغزی در کودکان پرداخته است.

 

این مطالعات به بررسی هیپوکامپوس پرداخته است که نقش موثری در حافظه و یادگیری دارد. مطالعات گذشته نشان داده‌اند که ورزش اندازه و سایز هیپوکامپوس را تغییر می‌دهد. اگر هیپوکامپوس بزرگ‌تر باشد، کارایی مغزی در استدلال و کارهای شناختی بالا می‌رود. ورزش بر هیپوکامپوس تاثیرگذار است و باعث افزایش رشد نرون‌ها و سلول‌های مغزی می‌شود و حافظه و یادگیری را افزایش می‌دهد.

 

کودکانی که بیشتر ورزش می‌کنند، بهتر می‌توانند اکسیژن دریافت کنند و هیپوکامپوس مغز آن‌ها 12 درصد بزرگ‌تر است، به این ترتیب حافظه فعال‌تری دارند.

 

تجربیات نشان داده‌اند که فاکتورهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی نیز بر گسترش مغز تاثیر گذارند. با این حال هیچ کس نمی‌تواند ژن‌ها یا شرایطی که در آن زندگی می‌کند را به راحتی تغییر دهد، اما با ورزش می‌توان کارایی مغز را بالا برد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه