اسب تنها

سرویس کودک جام نیوز،

 

من آمدم باز
همراه مامان
ماه محرم
توی خیابان

اسب تنها - تصویر 1
من دیدم آن جا
یک اسب تنها
آن اسب بوده
اسب توآقا

اسب تنها - تصویر 2

برگشته اما
تنهاوخسته
درچشم هایش
غصه نشسته

اسب تنها - تصویر 3


ای کاش بودی
همراه باآن
می دیدمت من
توی خیابان

 

 

بوستان نور / 2018

 

 

«برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه