از ميان تعداد زن و مرد در روز قیامت، چگونه مي توان آدم و حوا را شناخت؟

جام کودک؛

 

 

1- عبارت زیر را بخوانید:H-M-B-A-A4-B-R
2- از میان تعدادی زن و مرد برهنه، چگونه می توان آدم و حوا را شناخت؟
3- می دانیم که در بهشت هر چه بخورند دفع نمی شود، در جهان مادی کدامیک از مثالها و شواهد را می توان یافت که با آن امر همسان باشد؟
4- شخصی برای نخستین بار سوار یک خودروی «فولکس واگون» شد و بسوی شهری حرکت کرد، درمیان راه خودروی او خراب شد ناچار ماشین را به کنار جاده هدایت کردو کاپوت ماشین را بالا زد، ولی با کمال تعجب دید نه ازموتور خبری هست، نه از سیلندر و نه چیز دیگر چطور چنین چیزی ممکن است؟


5- اچراغ راهنمایی و رانندگی که روبروی خیابان است قرمز است، افسر راهنمایی هم در آنجا ایستاده است، با اینحال راننده ای از چراغ قرمز می گذرد و کسی مزاحم او نمی شود. چطور چنین چیزی ممکن است؟
6- آمد و رفت، آمد و نرفت، زائید و نمرد، نزائید و مرد

 

7- شخصی در حین خواندن نماز میت، به هنگام سجده، ناگهان سرش به لبه تابوت می خورد پیشانیش می شکند و خون پیشانی او به کفن مرده غسل داده شده می خورد و آنرا نجس می کند. حالا این سوال پیش می آید که آیا باید مرده را دوباره غسل داد یا باید کفنش را عوض کرد یا چاره دیگری اندیشید؟

8- رضا از طبقه دهم ساختمانی به زمین افتاد ولی نمرد. چطور چنین چیزی ممکن است؟

 

پاسخ:

 از ميان تعداد زن و مرد در ر��ز قیامت، چگونه مي توان آدم و حوا را شناخت؟ - تصویر 1

 از ميان تعداد زن و مرد در روز قیامت، چگونه مي توان آدم و حوا را شناخت؟ - تصویر 2

 از ميان تعداد زن و مرد در روز قیامت، چگونه مي توان آدم و حوا را شناخت؟ - تصویر 3

1- هاشم بیا آچار بیار

2- آدم و هوا ناف ندارند

3- بچه در شکم مادر

4- موتور فولکس در عقب است

5- راننده پیاده بوده

6- عمر، تجربه ، حضرت مهدی (عج)

7- نماز میت سجده ندارد

8- چون ولی نیفتاده

 

اورمیه سیتی/ 2006

 

«برای مشاهده  جدیدترین اخبار جذاب و خواندنی کلیک کنید»

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه