آموزش حروف الفبا با شعر

 

سرویس کودک جام نیوز،

 

  َ ،  ِ ،  ُ ،  اُو ، ای، آ      با   شش ، صدایِ  زیبا

همه   با    نامِ     الف     در      شهرکِ      الفبا

آموزش حروف الفبا با شعر - تصویر 1

بِ،پِ،ت ، جیم ، چِ، حِ     دال،ذال،رِ  ،   رِ،ژِ،سین

همه هستند به ترتیب     قشنگ ، زیبا، این چنین

آموزش حروف الفبا با شعر - تصویر 2

شین ، افتاده تو جدول     کنارِِ   خانه   ی   سین

صاد،ضاد ، طا،ظا ،عین     بعدِش میاد ، حرفِ غِین

آموزش حروف الفبا با شعر - تصویر 3

حرفِ  فِ  ، حرفِ  قِاف     بعدش میاد، کاف و گاف

لام ، نون ، واو ، هِ، یِ      خوشحال  هستند برایِ

آموزش حروف الفبا با شعر - تصویر 4

کسانی که می خوانند     حرفِ      دروسِ     پایه

یعنی  ،   کلاسِ    اوٌل     حروف،هستند،در جدول

سی و دو حرفِ فارسی    میشینند خوب، تو جدول

 

آبی آسمونی/ 2006

 

«برای ارسال نقاشی های زیبای خود این قسمت را کلیک کنید»

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه